Community och tjänster

Proqvi är en ideell förening som verkar för att stödja och stärka kvinnor i deras utveckling. Vi genomför evenemang ofta genom att hjälpas åt kring en av våra medlemmars idé: det kan vara en kvinnans idé som riktar sig till olika grupper, samt en mans/organisationens idé som riktar sig till kvinnor. Så länge syftet uppfylls, är vi med på tåget!
Särskilt viktigt tycker vi är att jobba med ungdomar, av både kön. Dels för att i det ålder spelar identitet så himla viktigt roll, inklusive köns- och grupptillhörighet, dels för att livet för kvinnor i världen som det kommer att se ut imorgon, hänger på deras värderingar och beredskap.

Vi tycker att det bästa sättet att stärka sin självkänsla, öka sociala  och professionella nätverket och skaffa flera jobbmöjligheter är att testa sig själv “in action”. Vi stödjer och i mån av resurser, hjälper till att utveckla egna tankar och genomföra projekt, allt från lilla till stort, från lokalt till internationellt. Under flicken “pågående” och “avslutade projekt” kan du se några av våra satsningar. Genom åren har projektarbete blivit vårt spetskompetens. Vill du vara med och testa, eller är din organisation är intresserad av att samverka? Välkommen att kontakta oss.

Det går att samverka med oss, anlita oss för projektmentorskap och administration samt att använda sig av några av våra produkter och tjänster. Sistnämnda representerar våra medlemmar. Denna förmedling inom föreningen syftar till att ge kvinnorna utrymme att finna ro och stabilitet utifrån deras egna intressen och förutsättningar, att kunna dela med sig av det de är bäst på och brinner för. Det brukar man kalla för “äkta vara”.

En gång om året ger vi ut en “hemmakontorsvänlig” produkt som vi själva utvecklar utifrån de behov som kvinnor ofta visar. Till exempel, en anteckningsblock med hållbart papper och bilder som man kan underhålla barnet och sig själv med medan van väntar i kön på skatteverket. Eller en årskalender där man får en tydlig överblick på alla sina engagemang och planer, på en gång. I varje sådan produkt lyfter vi våra medlemmar, genom bild och kontaktuppgifter till deras eventuella verksamheter eller initiativ. Sedan använder vi dessa som presenter inom vårt nätverk, som marknadsförings- och representationsmaterial i dem olika projekt- och nätverkssammanhang som vi hamnar i. Vill du vara med i nästa? Kontakta oss.

Inkomster från försäljningen går till att täcka kostnader för transport, material, eventuella arvoden till inbjudna ledare, marknadsföring av evenemang, mat, kommunikation, utbildningar mm under vår verksamhet, och på det sättet ge fler kvinnor i alla åldrar en möjlighet att skapa ett lyckligare liv på egna villkor.

044

062

087

123

126

129

184

2011

2062

2071

2685
2829
3500

International Association for Women and Youth