European Identity Experiment

Ett underbart projekt och erfarenhet av att sudda bort gränser och förväntningar på människor utifrån “värd” och “gäst” roller. En grupp på nära 40 ungdomar blivit under en vecka bosatta i hjärtat av finska skogen långt utanför polarcirkeln, för att under olika aktiviteter, krävande och överraskande, roliga och utmanande, lära känna sig själva och hitta grunder till sin egen och varandras identitet.

Här finns en kort film som våra ungdomar förberedde i sultet av den veckan.

International Association for Women and Youth