Videolink

Projektet handlar om att etablera ett yrkesmässig relation mellan barn och vuxna med grund i deras teaterintresse, genom en serie av interaktiva teaterföreställningar.

Det finns flera skeden i projektet.

Första är att utbilda en grupp av barn i ålder 10-13 i grunder av filmteknik (ljud, ljus, storytelling, uppträdande, filmande, redigering, åldersanpassade regler om upphovsrätt, publicering och delning samt principer och hederligt uppförande, nätsäkerhet och näthat) på ett lätt och tilltalande sätt, skapa tillsammans serie av korta filmer med grund i deras teaterintresse, och publicera dessa videor på egen youtube kanal. Varje video ska presentera en viss konflikt eller dilemma som barn ser. 

Samtidigt, gör en grupp av vuxna skådespelare (behöver inte vara professionella) en kort video där de också filmar en kort teaterföreställning på 1-3 minuter, och publicerar på samma kanal.  

I kommenterer till varandra, lämnar barn och vuxna  under en vecka förslag på hur roller kunde ha spelats annorlunda.

En eller två veckor senare träffas barn och vuxna genom en videolänk och spelar upp för varandra, dem ”redigerade” versioner av egna stycken, med ändrade enligt kommentarer av sina kollegor från en annan generation. Spel filmas och publiceras sedan på samma kanal. 

Efter det utvecklas stycken vidare, eller avslutas och en ny påbörjas: motpartens spelar in ett stycke, publicerar, läser kommentarer, träffas med varandra via videolänk, spelar om med ändringar enligt förslag. 

I slutet av projektet, genomföra “Awards Ceremony” då filmsnuttar som samlade flest gillatryck, får utmärkelse. 

Publicering sker med godkännande av deras vårdnadshavare.

Tanken är att grupper möts två gånger i månaden, under tre månader, alltså 6 gånger totalt. Antal av teater stycken är inte bestämt och kan bli fler eller färre. 

Uppstart 2021

International Association for Women and Youth