TextTillDagen med LISA

TextTill Dagen av ProQvi, Ekeby  och LISA, Röstånga

Dela med sig av din egen historia…

Texter använder man för att berätta historier men vad egentligen, på vilket sätt, och i vilken form kommer dessa fram? Ibland måste man gå ur sin komfort zon för att hitta till sig själv. Ibland måste man se på världen med andras ögon för att öppna egna.

Tanken är enkel. Att trotsa gränser: politiska, språk- eller kommun-, och ge plats och kreativa verktyg till människor med olika bakgrunder, att dela med sig av sina historier, att skapa text inte bara av ord utan bilder, mönster och material. Dagen bjuder på en fotoutställning som kompletteras med workshops i soul collage, poesi och hantverk, och inte minst – gemensam måltid.  I att vi får historier mötas, hjälper vi varandra att öppna ögon och sinnen för världen.

Evenemanget är öppet för alla och deltagande i workshops är gratis.

Workshops leds av:

Poesi: EliSophie André, Helsingborg

Soul Collage: Giedre Vencloviene, Billesholm

Hantverk: Ulla Strandberg, Röstånga

*Fotoutställning producerad av L I S A i Röstånga. (Landsbygdens Inkluderande Språk och Aktiviteter): ett pilotprojekt med stöd från Tillväxtverket,som drives av Röstånga utvecklings AB, RUNA design och hantverksateljé samt Boäng med ett odlingsprojekt, samtliga är verksamma i Röstånga.
Porträtt fotograf: Diana Sager.

Den ideella föreningen ProQvi uppmärksammar med stöd från MUCF, kvinnors och ungdomarnas initiativ, entreprenörskap och kultur i lokal utveckling, i Bjuvs kommun med omnejd.

 

Datum: 8/7 2016   kl. 13.00-16.00

Plats: Idékontoret, Mejerigatan 1, Bjuv

Vif frågor och för mer information, kontakta vänligen Tania Bauder (ProQvi) på 0761-665 626 eller tania.bauder@gmail.com

texttilldagen foto

International Association for Women and Youth