Skåne Innovation week

Alla, precis alla har något att spela med i livets och samhällets stora pussel. Ett av sätt att reflektera och diskutera kring detta, presenterar vi inom vårt workshop “Ur tomma luften”. Workshop med spel pågår under totalt 3 timmar den 16 juni kl 13.00-16.00 inklusive introduktion, mingel, spel, fika och reflektioner. Deltagande är öppet för alla, beroende på behov av deltagare kan genomföras på engelska. Det är viktigt att komma i tid! Aktiviteten har olika skeden och inte är lämpat för drop-in. Under aktiviteter synliggörs den innovativa potentialet som finns hos stadens internationella invånare, dvs människor som har diverse erfarenheter och perspektiv men inte kunskap om hur man applicerar dessa i innovationsvänliga miljö i Sverige. På det sättet skapas länken mellan etablerade utvecklingsaktörer och nyanlända specialister, främjas tillgänglighet, erfarenhetsutbyte, metodutveckling samt utforskning och bredare förståelse för innovationsmiljöer och klimat i staden, Skåne och Sverige i stort. Genom detta skapar man förutsättningar till starkare tvärsektoriella gränsöverskridande samverkan, aktiva innovationsprocesser och rörlighet mellan områdena både geografiskt och professionellt.

International Association for Women and Youth