EVE-EWRA Exception versus example: empowering young women in rural areas through conventional and social entrepreneurship.

Vi driver EVE-EWRA projektet med stöd från EU kommissionen, genom programmet Erasmus+. Detta är en 2-årig satsning på metoder och nätverk av aktörer som jobbar med kvinnor på olika sätt, men med samma syfte: att stödja dem i deras utveckling och entreprenörskap. Projektet växte ur vår erfarenhet av arbete med kvinnors idéer och dess bemötande på olika nivåer i samhället; syftet och arbetssätt i EVE-EWRA speglar många av våra värderingar och filosofi. Till exempel, namnet Example versus Exception syftar på attityder mot företagande kvinnor då framgångsrika företag ledda av kvinnor framställs ofta som exempel av entreprenörskap medan i själva verket är de ett undantag, organisationer som tagit sig förbi många hinder och glastak.  En annan dimension som är viktig för oss är tvärsektorielitet: för att samla in kunskap och analysera problemet samt för att komma med hållbara och användbara slutsatser, samarbetar vi med en annan ideell organisation, nationellt nätverk av professionella kvinnor, Alicante/Spanien och Nigde kommun, Turkiet; ett antal kvinnor-entreprenörer samt en forskare från varje partner organisation är också kopplade till projektet. Aktiviteter inom projektet omfattar tre studiebesök, interna seminarer och workshops samt en internationell konferens i Spanien.

Mer information om projektet på engelska finns på EU-kommissionens hemsida,  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/754c2150-79ff-4a1c-9431-350932e3993f

Första studiebesök, 30 maj – 3 juni 2016, Sverige

Andra studiebesök, 15-19 februari 2017, Spanien

Tredje studiebesök och konferens, 10-14 maj 2017, Spanien

Extra besök, Turkiet/Adana

International Association for Women and Youth