Pågående Projekt

Proqvi är en liten förening men vi har mycket engagemang, kunskap inom projektledning och sociala experiment, idéer och drivkraft! Vi brinner för kvinnors ställning i samhället och driver samt är gärna med och medverkar i, projekt som stärker kvinnors röst och jämställdhet. Vi jobbar mycket med ungdomar oavsett kön för att vi tror på att utbildning och kultur kan förändra unga människan till bättre, var än utgångspunkten ligger.

Vi driver lokala och internationella projekt och samverkar gärna tvärs över gränser, geografiska som professionella.

Året 2018 tar med sig en del spännande utveckling. Tillsammans med våra internationella parners vi blivit beviljade 3 Erasmus plus projekt med fokus på unga människors roll och röst i frågor om identitet, känslor, miljö och samhällelig dialog. Projekt är :

Restoring history of learning and work ”RESTORY”

Talk2Talk

Climate Youth Ambassadors.

Film Tjme!

Vi har även fått förtroende i vår ambition att utveckla verksamhet i flera län, och för första året i vår historia, hade vi fått etablerings/organisationsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Jättekul!!! Vi ser fram emot nya möten, projekt och utmaningar!

Vi har påbörjat mera strategiskt arbete med våra internationella partners och i vår ambition att skapa varaktiga broar inte bara mellan människor men även kompetens och erfarenhet, har vi inlett process av uppstart av vårt kontor i Istanbul, Turkiet. Inom den satsningen flera workshops både i Turkiet och Sverige inplanerade.

Föreningen utvecklas norrut. Som en del i arbete med personlig facilitering av människor med avvikande kompetenser, ska så småningom ett projektkontor i Hässleholms kommun öppna sina dörrar för specialister, gäster och volontärer, att ansluta sig till denna spännande resa.

Fortsättning följer! För att vara säkrast uppdaterade om våra nyheter, aktiviteter och evenemang, kan man lätt anmäla sig till vår meilutskick genom att skriva till Linda på  tania.bauder@gmail.com 

Vi ses! proqvi logga[626]

Under 2017 hade vi dessa projekt och initiativ aktuella:

Tusenmila tjejklubben 2.0 var ett lokalt projekt som drivs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektperiod var juni 2016-augusti 2017 och det lade grunden till tankar om socialt företag som en del av föreningen och som en fast grund för kvinnornas fina initiativ och kompetenser som vi bevittnar i vårt arbete.

EWE-EWRA var ett tvärsektoriellt  internationellt projekt inom programmet Erasmus+, Key Action 2 Strategisk partnerskap där experter från Spanien, Turkiet och Sverige samverkar kring metodutveckling för kvinnors entreprenörskap på landsbygden. Projektperiod var juli 2015- juni 2017.

Texttilldagen är en satsning på kraften av berättelse av sin historia i olika tillgängliga former, från text till textil. Det genomfördes inom tre tillfällen: workshop i en kvinnogrupp, öppet workshop med en stor grupp av Komvux elever och ett vernissage med fika på Bjuvs bibliotek. Med stöd från Sparbanksstiftelse Skåne.

EU-seminar och utflykt, en initiativ som planerades med stöd från MUCF i samband med firandet av europeiska ungdomsvecka samt att programmet Erasmus+ firar 30 år! Aktiviteten genomfördes till 5-6 maj 2017 och omfattade ett seminarium med en workshop om EU-projekt för ungdomar, samt en utflykt med erfarenhetsutbyte till Borås.

Sommarlov! med stöd från Bjuvs kommun, 10 gånger under 10 veckor ska vi ha aktiviteter för  barn 9-15, för både kropp och själ: yoga, dans, simning.