TextTillDagen med Alexandra

Text-till-dagen. Olika sätt att arbeta med berättelser och känslor!

Med stöd från Sparbanksstiftelse kan vi genomföra en uppföljare på förra årets kreativa initiativ: TextTillDagen. Genom skapande i textil, lyfter vi fram våra känslor och berättelser.

Evenemanget består av två delar. Först träffas ledarna – kvinnor, i ett slutet workshop på Steningesmycken och utvecklar en koncept tillsammans, av ett större evenemang. Sedan genomförs ett större evenemang i Bjuvs kommun.

Program: Associationslekar, poesiworkshop, natursköna inspirationspromenader, workshop i hantverk, textskapande i grupp och enskilt.
Syftet med dagen är att lära sig låta sina känslor flöda och bilda en berättelse, i vilken form det än tar.

Kostnad för workshopen: 900 kr, gratis för medlemmar i Proqvi.

Deltagande/besök av utställningen och workshops i Bjuvs kommun är fri och öppet för alla.
Medlemskap i ProQvi för 2017 kostar 100kr och betalas till bankgiro: 645-8327 eller swish 1231567601
Ange namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer vid betalning.

Frukost, lättlunch och middag ingår.
Vid samåkning ersätts resekostnader!

Anmälan: Made_in_skane@hotmail.com
Riktar sig till kvinnor från 13 år och uppåt.

International Association for Women and Youth