Att tala som dansa: kräver mod och ordförråd

Tanken bakom är flera: att man kanske är för blyg att lära sig dansa (visa sig som okunnig) inför okända människor, så lär man känna varandra lite innan. Andra tanken är att tango har alltid varit först och främst social dans. Socialisera mera säger vi!

Det är öppet för alla att komma.
filosofika flygblad_pdf 2022-page-001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.